Cận cảnh dàn khí tài Nga tổng duyệt cho lễ diễu binh ngày Chiến thắng

Người lính
Nhiều vũ khí, khí tài đã xuất hiện trong buổi tổng duyệt tối 29/4 để chuẩn bị cho lễ diễu binh tại Quảng trường Đỏ, kỷ niệm 74 năm Chiến thắng Phát xít
Xem thêm