Cận cảnh diễn tập chống khủng bố ở Cao Bằng

Người lính
Thực hiện chỉ đạo của Tư lệnh Quân khu 1 về chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố, ngày 7/11, tỉnh Cao Bằng tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ trong đó có phần thực binh xử trí tình huống A2 (chống khủng bố) năm 2016.
Xem thêm