Cận cảnh kho vũ khí cổ của chiến binh Việt

Người lính
Những vũ khí độc đáo của dân tộc Việt trong suốt hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước như nỏ thần liên châu, cọc Bạch Đằng, súng thần cơ hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Vũ khí Việt Nam.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT