Cận cảnh 'Quan tài' hạt nhân khổng lồ ở Thái Bình Dương

Người lính
“Quan tài” hạt nhân là mái vòm bê tông, được xây dựng cuối thập niên 1970 trên đảo Runit để chứa chất thải từ các vụ thử hạt nhân của Mỹ.