Cận cảnh súng AK Nga bị nung đỏ nòng vẫn khai hỏa bình thường

Người lính
Mẫu súng trường của hãng Kalashnikov chứng tỏ được độ bền khi vượt qua cuộc thử nghiệm dùng đèn khò nung đỏ nòng.