Cận cảnh súng máy hạng nặng Browning M2 nhả đạn

Người lính
Âm thanh không gấp gáp có tần số thấp, kết hợp tiếng rơi leng keng của vỏ đạn và các mắt trong dải băng tiếp đạn đã tạo thành bản nhạc đã tai cho những người yêu thích Browning M2.