Cận cảnh vụ phóng tên lửa đánh chặn mới 53Т6М của hệ thống A-235 Nudol

Người lính
Vụ phóng thử đạn tên lửa đánh chặn mới 53Т6М của hệ thống A-235 Nudol