Căn cứ cuối cùng còn nguyên vẹn của trùm phát xít Hitler ở Pháp

Người lính
Dù được xây dựng suốt 18 tháng với 450 hầm trú ẩn để bảo vệ Hitler, căn cứ ở Soissons chỉ được trùm phát xít ghé thăm một lần duy nhất.