Căn cứ thí nghiệm vũ khí sinh học tối mật của chính phủ Mỹ

Người lính
Tại căn cứ này, chính phủ Mỹ đã nghiên cứu những vũ khí sinh học, hóa học khét tiếng. Cho tới nay, hoạt động thực sự bên trong vẫn là một dấu hỏi lớn.

VIDEO MỚI NHẤT