Canada trục vớt đạn pháo từ xác tàu chìm trong Thế chiến 2

Người lính
Hải quân Canada đã phát hiện và trục vớt 82 quả đạn pháo chưa phát nổ từ xác tàu chìm trong Thế chiến 2 ngoài khơi Newfoundland.