Cảnh nghi là hàng chục tên lửa Iran được phóng vào căn cứ Mỹ ở Iraq

Người lính
Đoạn video được cho là ghi lại những khoảnh khắc đầu tiên của cuộc tấn công trả đũa mà Iran tiến hành nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq.
Xem thêm