Cảnh thả bom khinh khí chỉ lãnh đạo Liên Xô được xem

Người lính
Trang Russia Beyond the Headlines (RBTH của Nga) đăng tải một đoạn video tư liệu về vụ thử bom khinh khí vào tháng 11/1955.

VIDEO MỚI NHẤT