Chân dung nữ sĩ quan Việt Nam gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc

Người lính
Thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga đang đếm ngược từng ngày sang Nam Sudan để tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.