DMCA.com Protection Status

Chi tiêu quân sự thế giới gia tăng

Người lính
Cạnh tranh giữa các siêu cường như Mỹ, Nga và Trung Quốc làm tăng lo ngại về xung đột, khiến các nước trên thế giới tăng ngân sách quốc phòng.