Chiến binh cá heo Mỹ trổ tài dò mìn trong 30 giây

Người lính
Các cá heo được huấn luyện của hải quân Mỹ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dò, phá thuốc nổ trong cuộc diễn tập trên Thái Bình Dương.