DMCA.com Protection Status

Chiến cơ 'không tưởng' Ho 229:Tham vọng chinh phục thế giới của Hitler

Người lính
Nếu “quân át chủ bài” này được Phát xít Đức sử dụng trong Thế chiến 2, nó sẽ là vũ khí mạnh nhất của Hitler.