Chiến cơ thần tốc 'Thần sấm' từng 'gãy cánh' trên bầu trời Việt Nam

Người lính
Vào những năm 50, Mỹ đã triển khai hơn 800 chiếc 'Thần sấm' được đánh giá là hiện đại và mạnh nhất thời bấy giờ.