Chiến đấu cơ Anh xuất kích diệt IS

Người lính
Hai chiến đấu cơ Tornado xuất phát từ căn cứ không quân Akrotiri, Cyprus đến Syria dội bom Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) chỉ 57 phút sau khi Anh quyết định không kích khủng bố.