Chiến đấu cơ nội địa Nhật bay lượn cùng tiêm kích F-16

Người lính
Tiêm kích tàng hình Mitsubishi X-2 do Nhật chế tạo bay thử nghiệm cùng chiến đấu cơ F-16 để kiểm tra tính năng khí động học.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT