Chiến lược quốc phòng mới của Mỹ chỉ là viễn tưởng?

Người lính
Việc Quốc hội đang phải tìm đủ mọi cách để tránh nguy cơ đóng cửa chính phủ khiến chiến lược quốc phòng mới của Mỹ bị đặt dấu hỏi.

VIDEO MỚI NHẤT