'Chim sắt' MiG-31 Nga vỡ lốp, hạ cánh tóe lửa trên đường băng

Người lính
Tiêm kích MiG-31 Nga bị vỡ lốp trong lúc đang hạ độ cao, tóe lửa trên đường băng khi tiếp đất.