Clip: Chiến đấu cơ tình nghi của Israel bắn phá Syria

Người lính
Chính quyền Damascus và một nhóm đối lập cùng khẳng định các máy bay bắn phá bên trong lãnh thổ Syria hôm 7/12 là của Israel.
Xem thêm