Cỗ xe rải 100 m hàng rào thép gai trong 20 giây

Người lính
Công ty Trung Quốc sản xuất cỗ xe nặng 1.200 kg dùng để dựng hàng rào dây thép gai siêu tốc tại chiến trường hay nơi xảy ra bạo động.

VIDEO MỚI NHẤT