Cỗ xe tăng laser gắn khối hồng ngọc 30 kg của Liên Xô

Người lính
Sử dụng khối hồng ngọc lớn, mỗi chiếc xe tăng Szhatie có thể vô hiệu hóa hệ thống cảm biến quang điện tử của tên lửa, xe tăng hoặc máy bay địch.
Xem thêm