Cockrill 3000 series: Hỏa lực tương lai cho xe thiết giáp

Người lính
Tháp pháo dạng mô-đun là xu hướng phát triển chung cho hỏa lực thiết giáp. CMI Defence (Bỉ) giới thiệu hệ thống Cockrill 3000 series đa năng và uy lực

VIDEO MỚI NHẤT