Công binh người nhái tìm vật liệu nổ trước khi nạo vét hồ Gươm

Người lính
Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho công binh người nhái dò khu vực đáy hồ tìm vật liệu nổ, chuẩn bị việc nạo vét lòng hồ Hoàn Kiếm sắp tới.

VIDEO MỚI NHẤT