CSR: Tấn công nước Nga là suy tính viển vông

Người lính
Về triển vọng trung hạn, Nga vẫn sẽ là một trong những quốc gia hùng mạnh nhất thế giới về mặt quân sự, và việc gây hấn quân sự trực tiếp chống Nga khó có thể xảy ra.
Xem thêm