Cựu chiến binh Mỹ bật khóc trong lễ tốt nghiệp muộn nửa thế kỷ

Người lính
Nhận bằng trung học tại ngôi trường từng tham dự 47 năm trước, Roberto xúc động khi nghĩ đến bố mẹ, những người không thể chứng kiến.