Đặc công đột kích giải cứu con tin

Người lính
Với tình huống nhóm khủng bố giam giữ con tin và đưa ra yêu sách, lực lượng đặc công với phương án tác chiến đa dạng đã nhanh chóng giải cứu con tin an toàn.

VIDEO MỚI NHẤT