Đặc nhiệm Lục quân Mỹ huấn luyện tác chiến

Người lính
Lực lượng “mũ nồi xanh” có lẽ là tinh nhuệ nhất trong các lực lượng đặc nhiệm của lục quân Mỹ.