Đặc nhiệm Mỹ, Singapore phối hợp tác chiến trong đô thị

Người lính
Tiger Balm là tập trận chung lâu đời nhất giữa Mỹ và Singapore, nơi quân đội hai nước rèn luyện kỹ năng tác chiến đô thị.

VIDEO MỚI NHẤT