Đặc nhiệm Nga tham chiến ở Syria

Người lính
Phóng sự của truyền hình Nga cho thấy đặc nhiệm KSO, lực lượng giống mô hình Delta Force của Mỹ, đã được điều đến tham chiến ở Syria.
Xem thêm