Đặc nhiệm Vệ binh Quốc gia Nga huấn luyện tiêu diệt khủng bố ở Bắc cực

Người lính
Một nhóm đặc nhiệm thuộc Vệ binh Quốc gia Nga mới đây huấn luyện nội dung giải cứu con tin trên tàu thủy trong điều kiện lạnh giá ở vùng Bắc cực.