Dân quân Kurd tuyên bố diệt 5 xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ trong một ngày

Người lính
Lực lượng người Kurd cho biết 5 xe tăng tối tân của Thổ Nhĩ Kỳ bị phá hủy sau khi chúng vượt qua biên giới vào Syria.

VIDEO MỚI NHẤT