Đàn UAV siêu nhỏ tự lập đội hình sau khi rời tiêm kích Mỹ

Người lính
Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đàn UAV siêu nhỏ Perdix đã thể hiện các đặc tính như tự ra quyết định theo số đông, thay đổi đội hình và tự sửa chữa.
Xem thêm