Dây chuyền lắp ráp xe tăng T-90 cho Iraq tại Nhà máy UralVagonZavod

Người lính
Dây chuyền lắp ráp xe tăng T-90 cho Iraq tại Nhà máy UralVagonZavod