Dây chuyền lắp thân tiêm kích F-35 bằng máy chiếu của Mỹ

Người lính
Hãng sản xuất dùng máy chiếu để hiển thị quy trình lắp ráp lên các bộ phận thân F-35 giúp công nhân thao tác nhanh chóng và chính xác.