Điệp viên Triều Tiên bị biệt giam 30 năm ở Hàn Quốc

Người lính
Hai lần bị kết án tử hình và trải qua 30 năm trong tù Hàn Quốc, cựu điệp viên Seo Ok-ryol nay chỉ mong được trở lại Triều Tiên.