Độc đáo bộ sưu tập chiến đấu cơ mini làm từ xác máy bay Mỹ

Người lính
Từ những vật liệu bỏ đi, ông Nguyễn Gia Chiến ở Chương Mỹ, Hà Nội đã tạo ra những mô hình xe tăng, máy bay chiến đấu độc đáo

VIDEO MỚI NHẤT