DMCA.com Protection Status

Đột nhập căn cứ quân sự của Mỹ tại Bắc Cực

Người lính
Trên thực tế, đây là một căn cứ Không quân được xây dựng một cách bất hợp pháp vào năm 1941.