DMCA.com Protection Status

Dù bay ngợp trời trong cuộc tái hiện đổ bộ đường không xuống Normandy

Người lính
Gần 1.000 lính dù tham gia cuộc nhảy dù hàng loạt trong lần tái hiện cuộc đổ bộ đường không lịch sử xuống Normandy, Pháp, nhân 70 năm sự kiện này.