DMCA.com Protection Status

F-117A Nighthawk: Thời oanh liệt nay còn đâu

Người lính
F-117A Nighthawk, chiếc máy bay tàng hình đầu tiên được đưa vào sử dụng trên thế giới, đã nghỉ hưu từ năm 2008. Mặc dù nó vẫn được nhìn thấy bay lượn một vài lần tại Nevada, tuy nhiên, trong thời gian tới mẫu máy bay sẽ được ngừng sử dụng vĩnh viễn.

VIDEO MỚI NHẤT