Falcon Heavy - Tên lửa đẩy cực mạnh của SpaceX

Người lính
Falcon Heavy do Space X sản xuất hiện là tên lửa đẩy mạnh mẽ nhất thế giới. Được thiết kế để đi rất sâu vào vũ trụ, nó sẽ phục vụ mục tiêu chở người tới Mặt Trăng hoặc Sao Hỏa trong tương lai không xa.