Gặp mặt, tri ân các thân nhân liệt sĩ Đại đội 895

Người lính
Hàng năm cứ vào dịp tháng 7, Đại đội 895 đều tổ chức thăm lại chiến trường xưa, nơi in dấu nhiều đau thương nhưng cũng đầy chiến tích anh hùng của một thời khói đạn: 14 đồng chí, đồng đội của Đại đội, cán bộ công nhân ngành đường sắt đã anh dũng hy sinh trong trận cứu tàu, cứu hàng ngày 20/8/1966.
Xem thêm