Hai chiến đấu cơ chặn đầu, áp sát hành khách đi máy bay

Người lính
Hành khách đi máy bay hoảng hốt khi bị hai chiến đấu cơ chặn đầu, áp sát ngay trên trời

VIDEO MỚI NHẤT