Hai chiến đấu cơ Italy lao vào nhau, cháy ngùn ngụt

Người lính
Hai máy bay chiến đấu Tornado của Italy hôm qua va chạm trong một nhiệm vụ huấn luyện và lao xuống một khu rừng rồi cùng bốc cháy.