Hai chiến đấu cơ suýt va chạm trên không

Người lính
Hai chiếc máy bay đều trang bị vũ khí hạng nặng và nếu va chạm xảy ra, kết cục sẽ rất thảm khốc.