DMCA.com Protection Status

'Hạm đội ma' thời Thế chiến I ở Mỹ

Người lính
Những chiếc tàu thời Thế chiến I bị bỏ hoang tại vịnh Mallows trở thành khu bảo tồn biển quốc gia của Mỹ phục vụ nghiên cứu và du lịch.

VIDEO MỚI NHẤT