DMCA.com Protection Status

Hạm đội phương Bắc tập trận bắn đạn thật

Người lính
Các tàu chiến của Hạm đội phương Bắc phóng tên lửa và nã pháo diệt mục tiêu giả định trên biển Barents trong điều kiện sóng lớn hôm 22/9.