Hàn Quốc đóng tàu sân bay đầu tiên mang tiêm kích tối tân F-35B

Người lính
Tàu sân bay mới sẽ cho phép quân đội Hàn Quốc ngăn chặn hiệu quả hơn các mối đe dọa, triển khai lực lượng đến khu vực có tranh chấp trên biển.